Katedra teorií a dějin umění

Václav Magid

Kontaktní údaje

- pracovna č. 311, U2

- qvmagid@ffa.vutbr.cz

Konzultační hodiny

-úterý 10:30-11:30 hod., 311, U2

Úvod do filosofie umění II, LS 2017

Teorie a umění ve 20. století I, LS 2017admin