Katedra teorií a dějin umění

doc. Mgr. Václav Magid

Kontaktní údaje

- pracovna č. 311, U2

- qvmagid@ffa.vutbr.cz

Konzultační hodiny

-úterý 10:30-11:30 hod., 311, U2

Teorie a umění ve 20. století II, zimní semestr

Úvod do filosofie umění I, zimní semestr


Úvod do filosofie umění II, letní semestr

Teorie a umění ve 20. století I, letní semestradmin