Katedra teorií a dějin umění

PhDr. Ladislav Zikmund-Lender

- konzultační hodiny: LS 2019/2020 pondělí 12.00–13.00 nebo dle emailové domluvy
- pracovna č. 310 (budova U2)
- mail: zikmundlender[at]ffa.vutbr.cz

Feminist and Queer Context of Czech Art History

Současné české a světové umění

České umění první pol. 20. stol. v souvislostech

České umění druhé pol. 20. stol. v souvislostech

Přehled světových dějin umění 20. stol. do roku 1945 I.

Přehled světových dějin umění 20. stol. do roku 1945 II.

Czech Modern Art

admin