Katedra teorií a dějin umění

Univ. prof. RNDr. Jan Jelínek, DrSc.

Univ. prof. RNDr. Jan Jelínek, DrSc. Narozen 6.února l926, Brno, Česká Republika.
Zemřel 3.října 2004.

Universitní studia ukončil r. 1949 doktorátem přírodních věd voboru fysické anthropologie a srovnávací anatomie. Vnásledujících čyřech letech pokračoval ve studiu archeologie aethnologie a v dvouletém studiu lidské anatomie se záměremstudovat fossilní a současné přírodní populkace lovců a sběračů,jejich fysický a kulturní charakter.

Počínaje r. 1949 byl zaměstnán v Moravském muzeu Brno nejprve ja-ko vědecký pracovník v oboru anthropologie, od r. 1951 jako ve-doucí oddělení paleolitu. R 1952 navrhl založení nového Ústavu Anthropos v rámci Moravského muzea s programem komplexního studiapůvodu a vývoje člověka. V následujících letech organizoval stavbu odpovídajících nových budov. V r. 1959 byl jmenován ředitelem Moravského muzea s jeho 15 odděleními, z nichž jedno byl i nový ústav Anthropos.

V r. 1959 založil serii monografií "Anthropos" (dosud 25 svazků) a r. 1962 mezinárodní časopis "Anthropologie" vycházející 3x ročně. Byl jeho editorem následujících 34 let. Aby podpořil odbornost muzejní práce založil r.1962 na brněnské Universitě první evropskou katedru muzeologie.

Od r. 1962 spolupracoval s Mezinárodní radou muzeí ICOM přiUnescu v Paříži a r 1971 byl zvolen prezidentem této celosvětové organizace.

V letech 1972-1990 byl předsedou organizace čs anthropologů (Akademie věd) a v letech 1981-1983 byl prezidentem Evropské anthropologické Associace.

Pokud se týče vědecké práce, většina jeho publikací se zabývá Palaeoanthropologií a lidským vývojem. Publikoval více než 250 původních vědeckých prací a pět knižních prací: Anthropologie derBronzezeit in Maehren (1959), Anthropologie der jungerenSteinzeit in Maehren (1964), Obrazová atlas pravěkého člověka(1972-1982, 35 vydání v 17 zemích), The great Art of the Early Australians (1989), Societes des Chasseurs (1989) a poslední svazek nyní připravený do tisku : The prehistoric Rock Art of the Libyan Sahara je výsledkem 9ti letého studia a výzkumů v Centrální Sahaře.

Jeho zájem o terenní výzkumy illustruje realizace 12ti palaeoanthropologických a archeologických výzkumů a vykopávek v Československu i v zahraničí, studijních cest a expedicí (na př.l96l záp. Afrika, l969, l973 severní Australie, 1971 východní Sibiř, 1976-1984 severní Afrika a centrální Sahara, 1987, 1993 Finnmarken, Laponsko).

V r. 1966 obhájil titul DrSc,a r. 1992 byl jmenován profesorem anthropologie na Masarykově Univerzitě Brno.

Seznam publikací - Prof. dr. J. Jelínek, DrSc. (1949-2001) [PDF]

Some parting words for Jan Jelínek (David W. Frayer, 2005) [PDF]