Katedra teorií a dějin umění

O katedře

Katedra teorií a dějin umění (KTDU) zabezpečuje teoretickou výuku na FaVU. Teoretická kompetence neoddělitelně patří ke kvalifikace vysokoškolsky vzdělaného umělce; jako složka studia jsou proto teorie rovnocenným protějškem ateliérové práce. KTDU se zaměřuje na aktivní osvojování si základních vědomostí a dovedností ve studovaných předmětech, na kultivaci akademických dispozic a na všestranné uplatnění absolventů v praxi.

Rozlišit lze čtyři oblasti práce KTDU:
1) výuku dějin umění
2) výuku teorií (humanitních a sociálně-vědních oborů)
3) vyučování jazyků
4) kurzy studijní průpravy.

Katedra teorií se také podílí na realizaci přijímacích a závěrečných zkoušek všech stupňů studia, přispívá i k organizaci výuky a plnění dalších úkolů fakulty. Vedle sboru stálých interních pedagogů podílí se na práci KTDU také sjednaní externí učitelé z jiných škol a pracovišť a také někteří pedagogové z ateliérů či kabinetů.