Katedra teorií a dějin umění

Úřední deska KTDU

Průběh teoretické části bakalářské Státní závěrečné zkoušky

Průběh teoretické části magisterské Státní závěrečné zkoušky

Informace k Diplomovému semináři pro magistry

Okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky ak. rok 2020-2021

Okruhy k magisterské SZZ