Katedra teorií a dějin umění

Vedoucí katedry

doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

zalesakj[at]ffa.vutbr.cz

Interní akademičtí pracovníci

PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D.

kaliopi[at]ffa.vutbr.cz

Mgr. et MgA. Barbora Lungová

lungova[at]ffa.vutbr.cz

Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D.

zackova[at]ffa.vutbr.cz

Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.

korinkova[at]ffa.vutbr.cz

PhDr. Ladislav Jackson

jackson[at]ffa.vutbr.cz

doc. Mgr. Mgr. Václav Magid

magid[at]ffa.vutbr.cz

Externí spolupracovníci

Mgr. Vít Jakubíček

v.jakubicek[at]gmail.com

Mgr. Lucia Fišerová, Ph.D.

lucia.lendelova[at]gmail.com

Mgr. Miroslav Maixner, Ph.D.

maixner[at]ticbrno.cz