Katedra teorií a dějin umění

Vedoucí katedry

Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

qvzalesakj[at]ffa.vutbr.cz

Interní akademičtí pracovníci

PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D.

kaliopi[at]ffa.vutbr.cz

PhDr. Pavel Ondračka

ondracka[at]ffa.vutbr.cz

Mgr. et MgA. Barbora Lungová

lungova[at]ffa.vutbr.cz

Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D.

zackovamark[at]seznam.cz

Mgr. Jana Kořínková

jana.korinkova[at]centrum.cz

Václav Magid

qvmagid[at]ffa.vutbr.cz

Externí spolupracovníci

Miroslav Maixner

maixner[at]ticbrno.cz

PhDr. Martina Galetová, Ph.D

laznicko[at]yahoo.fr

JUDr. Petr Přehnil, Ph.D

villaslunicko[at]volny.cz

Mgr. Pavel Ryška, Ph.D.

p.ryska[at]email.cz

Mgr. Vít Jakubíček

v.jakubicek[at]gmail.com

Mgr. Lucia Fišerová, Ph.D.

lucia.lendelova[at]gmail.com