Katedra teorií a dějin umění

PhDr. Ladislav Jackson

Feminist and Queer Context of Czech Art History

Současné české a světové umění

České umění první pol. 20. stol. v souvislostech

České umění druhé pol. 20. stol. v souvislostech

Přehled světových dějin umění 20. stol. do roku 1945 I.

Přehled světových dějin umění 20. stol. do roku 1945 II.

Czech Modern Art

Architektura 20. století v USA

Race and Modern Art and Design

admin