Katedra teorií a dějin umění

PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D.

Konzultační hodiny

čtvrtek 14-16 hod. Rybářská.


Studijní materiály

Pravěk a starověk - opakovací (PowerPoint - PPTX)

Středověk rekapitulace (PowerPoint - PPT)

Umění baroka opakovací (PowerPoint - PPT)

Umění baroka

Barokní malířství (PowerPoint - PPT, 93MB)

Barokní Řím (PowerPointPPT, 78MB)

Baroko a severní Evropa (PowerPointPPT, 113MB)

Umění středověku

Kult svatých, relikvie, poutní cesty (PowerPoint - PPTX, 97MB

Obsah a proměny pojmu umění, od obrazu k umění (PowerPointPPT, 144MB)

Počátky gotiky a umění v Čechách (PowerPointPPT, 52MB)

admin