Katedra teorií a dějin umění

Mgr. et MgA. Barbora Lungová

KDE MĚ NAJDETE

Where to find me:

budova FaVU VUT v Brně, Rybářská 13/15/125,
místost č. 420

room 420 3rd floor

KONZULTAČNÍ HODINY 

TUTORIALS

Wednesdays, 10.30 - 11.00

!!!!!!!!!DURING THE EXAM PERIOD AFTER PRIOR ARRANGEMENT!!!!!!!!!!!!!!otherwise do not be surprised if I am here on different days and at different times.

KONTAKT

mail: lungova@ffa.vutbr.cz

 

Zkouška B1 a angličtina na FaVU
0. Studenti jsou v průběhu bakalářského studia absolvovat DVAi semestry anglického jazyka, přičemž aspoň jeden z nich musí být buď předmět Angličtina B1 nižší nebo Angličtina B1 vyšší.

ZKOUŠKA B1
1. je povinná pro bakaláře i magistry
2. odpovídá středně pokročilé úrovni
3. pro studenty bakalářského studia stačí absolvovat předmt Angličtina B1 nižší (oba semestry), pokud chtějí pokračovat v magisterském studiu, až se tam dostanou, musí si pak zaregistrovat Angličtina B1 vyšší.
4. Úrovně si studenti volí na základě rozřazovacích testů (pokud ještě na FaVU do Aj nechodili) nebo následující vyšší úrovni Aj po té, kterou již úspěšně složili.

Registrovat předmět si musí sami. Rozhodující je vaše skóre rozřazovacího testu, nikoliv ročník, ve kterém studujete!
5. Angličtina na úrovni B2 je nepovinná, ale je výhodou ji mít kvůli Erasmu - dost partnerských škol vyžaduje znalost na této úrovni.
6. Pokud studenti nesplňují ani základní vstupní požadavky do nejnižšího kurzu, který ale NENÍ ZAČÁTEČNICKÝ, ALE MÍRNĚ POKROČILÝ), musí si znalosti doplnit jinde. FAST VUT zajišťuje dotovanou Aj vy výši 1500 Kč za semestr (o polovinu nižší cena oproti soukromým jazykovým školám). Následující rok studenti opět složí rozřazovací test, aby prokázali, zda jsou schopni sledovat a absolvovat Aj na úrovni Pre-Intermediate nižží a dál, které je připravují na zkoušku B1.
7. Uznávány jsou PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL a AJ z jiných vysokých škol, pokud je možnost prokázat adekvátní úroveň na základě anotací předmětu.

K složení závěrečného testu je třeba mít splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru, což platí především pro bakaláře.

Test v rámci závěrečné zkoušky bude na 100 - 120 minut a je ze VŠEOBECNÉ angličtiny, tedy žádné uměnovědné okruhy. Bude rovnoměrně rozdělen na poslech, čtení, psaní a gramatickou část, která bude opět všeobecná. Ti, kdo ke mně na angličtinu nechodili, se nejlépe připraví tak, že si projedou učebnice, ze kterých se učili na střední škole - zaměřte se na čtení a poslechy. DOporučuju anglickou knihovnu v MZK (spadá pod Univerzitní knihovnu), kde si můžete buď prezenčně poslechy poslouchat, nebo na průkazku čtenáře Univerziní knihovny vypůjčit.
Kdo je zvědavý ještě před tím, než test budeme psát, může se podívat na http://www.examenglish.com/PET/PET_reading_and_writing.html.
Nějak podobně bude vypadat i můj test.

Pokud máte dotazy apřipomínky, obracejte se mailem. BUdu se snažit vás o všem maximálně informovat.ENGLISH

Artists

THE ART OF INTERPRETING FILM

Rozřazovací test - hodnoticí škála

Pozn. Test má orienteční povahu. Vyučující si vyhrazuje právo doporučit studentovi-studentce změnu úrovně během prvního týdne výuky. Nerespektování doporučení může mít negativní vliv na studentovo ukončení kurzu kredity.

HOMEWORK

Osobní nástěnka

questions for the Bison and Stork summary

hi guys, in your summary, please focus especially on the following topics:
- why are animals important for maintaining balanced ecosystems in farmland?
- How does the disappearance of pastures and the feeding of animals by grain contribute to the inefficiency of food production? (you may also include some figures, i. e. how many more people could be fed if animals were kept on pastures)
- what happed to bisons in the 19th century and why? What happened to the Great Plains at the beginning of the 20th century and what was the environmental price paid for it later, in the 1930s?
- what is Common Agricultural Policy doing to Polish society (villages in the country), what is it doing to the environment (and to white storks?)
- What is wrong with the system of subsidies within CAP, why does it not support small farms and mixed-farming methods?
- by what sort of regulations are small farmers being liquidated in Poland? What do these regulations want from farmers and why do farmers have to go illegal, in a way?

Assignments for the week of 24th march

B2: read Bison and Stork from Lymberys Dead Zone plus this article
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/18/tip-of-the-iceberg-is-our-destruction-of-nature-responsible-for-covid-19-aoe
and write a 600-word long summary connecting all three texts.
B1. just read this one article from the Guardian
https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/18/tip-of-the-iceberg-is-our-destruction-of-nature-responsible-for-covid-19-aoe + write a 200-word-long summary.
Subersive art - summary from the texts on "States of Emergency"
http://www.journal-psychoanalysis.eu/coronavirus-and-philosophers/
All classes will be done on a weekly reading and writing written assignments.

Reading for the week of 16th March

for Subversive/Collusive Art - read Painting, Feminism, History by Griselda Pollock

Assignments for the week of March 16

B2 MA: 900-word-long essay caomparing the Antropocene, How to Feed 10 Billion and the Seeds - the Untold Story.

Assignments for the week of 3rd March

B2 BA: 1. write a 300-word-long text about Anthropocene (the film by Burtynsky): - answer these questions (all): 1. What does the film say about culture? What is the dynamics (pace) of the film - how are the "chapters" put together? think of visual patterns, repetition, camera movement (zooming, panning, etc). How is the voiceover used? (emotionally and functionally?)
2. Start reading two more chapters from Lymbery's Dead Zone - the chapters on Bison and Stork (USA, POland} - we will discuss it on March 9.
B2 MA: just read Lymbery, by March 9.
Subversive/Collusive Art: Gregory Sholette - Dark Matter - Intro + chapter 3 (about 40 pages alltogether)
B1: bring five images that are importatnt for you

Assignments for the week of Feb 25th

Subversive/Collusive Art:
Howard S. Becker: Professionals, Mavericks, Naive Artists, Folk Artists
B2: choose an article from any PAPER magazine in the library (at least 3 pages long] and write a 450 word-long summary. Bring a photocopy or send me a scan of the original article.

B2 - texts for the final exam

You will find them in the PDF called Zerzan-Lymbery-Klein.
These are different chapters from three book - A Brief History of Civilisation, Dead Zone, and This Changes Everything. They are written in different styles and are slightly different genres.
Your final task at the exam will be a 2-3 hour-long time slot which you will be given to write two shorter tasks regarding the texts.
The first date of the exam will be January 28th (Tuesday). Exact time will be announced in the IS in due time.

Film - substitute class Wed 18th Dec!!!

at 1100 in 216.
this is the website of painter Agata Kus whom I was talking about in regard with her references to Liv Ulman
http://agatakus.pl/

asignments and reading for the week of 9th De ember

B1 and 2: watch the video on TED with Jared Diamond - "Why do societies collapse" and make a list of 30 keywords.
Art, Commerce, Power: read the pdf from Chin Tao Wu's book Privatising Culture - chapter Corporate Art Prizes
Film class - we will have a guest lecturer focusing on contemporary TV (series) production
the class will start on TUESDAY 10th at 4 pm
as arranged - we will have a 45 - 60 minute discussion on the following films:
The Daisies - I have found a version on Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=5jpSOGIf_Eo
https://www.youtube.com/watch?v=wpGFAvk9pVo
(the second one has spanish subtitles)
AND!!!!
Killing the Devil (Vražda inženýra Čerta)
https://www.youtube.com/watch?v=pqrX9s0zVyA
the first movie is by Věra Chytilová (1966), the second movie by Ester Krumbachová (1968) who was primarily a costume designer and did also costumes for The Daisies
we will talk about the two films, then have a break and some time after 17.00 - maybe 1705 or 1710 the lecture by dr. Jedličková will start.Texts to read for the week of December 2th + other announcements

B2: Lucy lippard - Undermining - chapter 2
Art, Commerce, Power - read just the short articles on Eastart mags:
https://artportal.hu/magazin/hungarian-art-in-the-age-of-viktor-orban/
https://artportal.hu/magazin/the-kunsthalle-paradigm-what-is-the-slovak-governments-aim-with-the-kunsthalle-bratislava/
https://artportal.hu/magazin/polish-art-in-the-period-of-populism/
Film: no reading - we are having the two guests - Eva Chlumská, who will be talking about the oppositional - queer - reading of mainstream classical film narratives and Iveta Jansová, who will be talking about the phenomenon of fandom in populart film and TV culture.

Texts to read for the week of November 24th

B2: https://news.mongabay.com/2019/07/heart-of-ecuadors-yasuni-home-to-uncontacted-tribes-opens-for-oil-drilling/
Film> NO CLASS!
Art, Commerce, Power: Why Are Artists Poor, Chapter 10.


Texts to Read for November 19th

Film: read the PDF Auteur Theory and Art Cinema, think of the motifs from Vertigo that featured in Blow OUt, and watch The Daisies by Věra Chytilová
https://player.bfi.org.uk/subscription/film/watch-daisies-1966-online

b2: watch again Naomi Klein's TED talk called Addicted to Risk and make a list of 30 keywords/concepts that she operates with.

Art Comerce Power> Abbing, chapter 5


Art Commerce Power 12-11

The chapter from Hans Abbing WHY ARE ARTISTS POOR - is chapter 4

tasks for the week of November 4th

B1: watch the video by Eric Sanderson (TED talk)
https://www.ted.com/talks/eric_sanderson_pictures_new_york_before_the_city
and write the major points on the methods of how they reconstructed the New York landscape and why they do it (what is their vision)
b2: Read the first chapter of Lucy Lippard's Underminig
Film class: read the formal analysis of Godard's Breathless by David Bordwell (on this website), ...
Art Commerce Power: finish watching The Great Contemporary Art Bubble
https://www.youtube.com/watch?v=2_pJTnNjCvs
articles on Dana Schutz§s Open Casket controversy (will be posted)
https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/does-an-offensive-sculpture-deserve-to-be-burned
https://news.artnet.com/art-world/dana-schutz-controversy-recent-protests-changed-museums-forever-1236020
https://news.artnet.com/art-world/dana-schutz-asks-whitney-remove-controversial-emmett-till-painting-901001


the week of 21st October

INTERPRETING FILM: the text to read: from DEATH TWENTY-FOURT TIMES A SECOND by Laura MULVEY,, read the text on Voyage to Italy by Rosselini and watch the film
https://player.bfi.org.uk/subscription/film/watch-journey-to-italy-1954-online
ART COMMERCE POWER - read chapter 5 from Velthuis - Talking Prices

Fil class 7th Oct

For the class, read the pdf called Linda Williams + the Intro (pages 17 - 25) from a book by Laura Mlve I am sending through email

Tasks for the week of 30th September

B2: for 30th Sept: a 5-minute long presentation about anything you like (in any format)
for the week of 7th October - read the short story called Speech Sounds
B1 higher MA: write your artist's statement - 150 words. This should cover the motivation behind your art, what you want to achieve, what kind of impact it should have on what kind of audience, the choice of medium, etc.
Interpreting Film: Laura Mulvey: Visual Pleasure and Narrative Cinema

Rozřazovací test - hodnoticí škála - platí pro bakalářský stupeň

0-15 bodů nutno doplnit znalosti v kurzech mimo FaVU

16- 27 Angličtina 0 - letní i zimní
28 - 36 bodů - Angličtina B1 nižší letní i zimní

37-57 bodů - Angličtina B1 vyšší letní i zimní

58-60 bodů - Angličtina B2

Pozn. Test má orienteční povahu. Vyučující si vyhrazuje právo doporučit studentovi-studentce změnu úrovně během prvního týdne výuky. Nerespektování doporučení může mít negativní vliv na studentovo ukončení kurzu kredity. Rozřazovací test je relevantní především pro bakaláře, v magisterském stupni se učí pouze na úrovni B1 vyšší a B2 (B2 je nepovinný nadstandard).

ftp

hostitel: mineral.ffa.vutbr.cz
jméno: lungoftp
pass: Bfodm*w58

Zkouška B1


0. Studenti jsou v průběhu bakalářského studia absolvovat dva semestry anglického jazyka, přičemž aspoň jeden z nich musí být buď předmět Pre-Intermediate vyšší 2 nebo Intermediate bakaláři 2.
Všecky angličtiny na fakultě jsou volitelné, musíte si je zapsat a vybrat na základě rozřazovacích testů a níže uvedených informací sami.
V případě magistrů je to min. jeden semestr předmětu Intermediate magistři. Letos se otevírá i předmět Upper-Intermediate magistři, v jehož letním semestru studenti složí zkoušku na úrovni B2 (potřebná pro Erasmus na některé partnerské školy).

ZKOUŠKA B1
1. je povinná pro bakaláře i magistry
2. odpovídá středně pokročilé úrovni
3. bakaláři si mohou zvolit nižší úroveň, magistři musí mít standardní (vyšší).
4.je vázaná na předmět English-Pre Intermediate Higher 2, pokud chce student složit jen lehčí úroveň. Vyšší úroveň je vázaná na English Intermediate 2 (bakaláři i magistři) nebo English Upper-Intermediate nižší 2.
5. Úrovně si studenti volí na základě rozřazovacích testů (pokud ještě na FaVU do Aj nechodili) nebo následující vyšší úrovni Aj po té, kterou již úspěšně složili.
6. Pokud studenti nesplňují ani základní vstupní požadavky do nejnižšího kurzu, který ale NENÍ ZAČÁTEČNICKÝ, ALE MÍRNĚ POKROČILÝ), musí si znalosti doplnit jinde. FAST VUT zajišťuje dotovanou Aj vy výši 1500 Kč za semestr (o polovinu nižší cena oproti soukromým jazykovým školám). Následující rok studenti opět složí rozřazovací test, aby prokázali, zda jsou schopni sledovat a absolvovat Aj na úrovni Pre-Intermediate nižží a dál, které je připravují na zkoušku B1.
7. Uznávány jsou PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL a AJ z jiných vysokých škol, pokud je možnost prokázat adekvátní úroveň na základě anotací předmětu.

K tomu, aby mohl jít student k závěrečnému testu, je třeba mít splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru.

Test v rámci závěrečné zkoušky bude na 100 - 120 minut a je ze VŠEOBECNÉ angličtiny, tedy žádné uměnovědné okruhy. Bude rovnoměrně rozdělen na poslech, čtení a gramatickou část, kterábude opět všeobecná. Ti, kdo ke mně na angličtinu nechodili, se nejlépe připraví tak, že si projedou učebnice, ze kterých se učili na střední škole - zaměřte se na čtení a poslechy. DOporučuju anglickou knihovnu na Solniční (spadá pod Univerzitní knihovnu), kde si můžete buď prezenčně poslechy poslouchat, nebo na průkazku čtenáře Univerziní knihovny vypůjčit.
Kdo je zvědavý ještě před tím, než test budeme psát, může se podívat na http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/pet.html a to do rubriky "Resources Available" - PET sample papers. Nějak podobně bude vypadat i můj test.
Dílčí testy, které píšeme v průběhu semestru,se nezapočítávají do výsledné známky - tu určuje pouze a jedině závěrečný test B1, který není započítán do průměru ostatních testů, ale jehož výsledek je určující pro výši známky v indexu.

Pokud máte dotazy apřipomínky, obracejte se mailem. BUdu se snažit vás o všem maximálně informovat.


grafické schéma úrovní Aj na FaVU

Pro jednodušší orientaci můžete v přiloženém PDFku nahlédnout na schéma, které znázorňuje posloupnost kurzů.
Příloha: 15022011schema_urovni_Eng.pdf

citační norma MLA

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/06/

admin