Katedra teorií a dějin umění

Mgr. et MgA. Barbora Lungová

KDE MĚ NAJDETE

Where to find me:

budova FaVU VUT v Brně, Rybářská 13/15/125,
místost č. 420

room 420 3rd floor

KONZULTAČNÍ HODINY 

TUTORIALS

Wednesdays, 10.30 - 11.00

!!!!!!!!!DURING THE EXAM PERIOD AFTER PRIOR ARRANGEMENT!!!!!!!!!!!!!!otherwise do not be surprised if I am here on different days and at different times.

KONTAKT

mail: lungova@ffa.vutbr.cz

 

Zkouška B1 a angličtina na FaVU
0. Studenti jsou v průběhu bakalářského studia absolvovat DVAi semestry anglického jazyka, přičemž aspoň jeden z nich musí být buď předmět Angličtina B1 nižší nebo Angličtina B1 vyšší.

ZKOUŠKA B1
1. je povinná pro bakaláře i magistry
2. odpovídá středně pokročilé úrovni
3. pro studenty bakalářského studia stačí absolvovat předmt Angličtina B1 nižší (oba semestry), pokud chtějí pokračovat v magisterském studiu, až se tam dostanou, musí si pak zaregistrovat Angličtina B1 vyšší.
4. Úrovně si studenti volí na základě rozřazovacích testů (pokud ještě na FaVU do Aj nechodili) nebo následující vyšší úrovni Aj po té, kterou již úspěšně složili.

Registrovat předmět si musí sami. Rozhodující je vaše skóre rozřazovacího testu, nikoliv ročník, ve kterém studujete!
5. Angličtina na úrovni B2 je nepovinná, ale je výhodou ji mít kvůli Erasmu - dost partnerských škol vyžaduje znalost na této úrovni.
6. Pokud studenti nesplňují ani základní vstupní požadavky do nejnižšího kurzu, který ale NENÍ ZAČÁTEČNICKÝ, ALE MÍRNĚ POKROČILÝ), musí si znalosti doplnit jinde. FAST VUT zajišťuje dotovanou Aj vy výši 1500 Kč za semestr (o polovinu nižší cena oproti soukromým jazykovým školám). Následující rok studenti opět složí rozřazovací test, aby prokázali, zda jsou schopni sledovat a absolvovat Aj na úrovni Pre-Intermediate nižží a dál, které je připravují na zkoušku B1.
7. Uznávány jsou PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL a AJ z jiných vysokých škol, pokud je možnost prokázat adekvátní úroveň na základě anotací předmětu.

K složení závěrečného testu je třeba mít splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru, což platí především pro bakaláře.

Test v rámci závěrečné zkoušky bude na 100 - 120 minut a je ze VŠEOBECNÉ angličtiny, tedy žádné uměnovědné okruhy. Bude rovnoměrně rozdělen na poslech, čtení, psaní a gramatickou část, která bude opět všeobecná. Ti, kdo ke mně na angličtinu nechodili, se nejlépe připraví tak, že si projedou učebnice, ze kterých se učili na střední škole - zaměřte se na čtení a poslechy. DOporučuju anglickou knihovnu v MZK (spadá pod Univerzitní knihovnu), kde si můžete buď prezenčně poslechy poslouchat, nebo na průkazku čtenáře Univerziní knihovny vypůjčit.
Kdo je zvědavý ještě před tím, než test budeme psát, může se podívat na http://www.examenglish.com/PET/PET_reading_and_writing.html.
Nějak podobně bude vypadat i můj test.

Pokud máte dotazy apřipomínky, obracejte se mailem. BUdu se snažit vás o všem maximálně informovat.ENGLISH

Purpose

Subversive (tento link je dostupný pouze z počítače připojeného k síti FaVU - this link is accessible from FFA network only)

Rozřazovací test - hodnoticí škála

Pozn. Test má orienteční povahu. Vyučující si vyhrazuje právo doporučit studentovi-studentce změnu úrovně během prvního týdne výuky. Nerespektování doporučení může mít negativní vliv na studentovo ukončení kurzu kredity.

HOMEWORK

Osobní nástěnka

last tests, tutorials, etc - week of 18tj June

The last tests will take place on Tuesday 19th (see your Studis and your particular courses) - 830, 1200,1530. Wednesday 20th no tutorials at 1030. in case you need to discuss anything, arrange a meeting via email.

all groups - tests 4.6.2018

The times for each group to be fouund in Studis.
Third tesm after June 15th (date will be specified).
B1 higher BA: final reading for 4/6/18 - The Hanged Man by Rankin

B2 rading - the Haraway part

here is the link, it's Ch 8 (The Camille Stories)
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4104165/mod_resource/content/0/Haraway-Staying%20with%20the%20Trouble_%20Making%20Kin%20in%20the%20Chthulucene.pdf

b2 - final reading for the final test

Alan Weisman - The World Without Us - Chapters 3, 10, 18 + Donna J. Haraway - Staying With the Trouble - Ch. 8 - the Camille Stories

Artists - reading for last class

Integrated Professionals, Mavericks, Naive Artists - Howard S. Becker
we'll meet in classroom and then decide if and where we'll go

B2 reading

Chapter 6 - Made to Break

the week of Apr 23rd - assignments, extra classes, etc

Purpose: two texts on the abuse of Abstract Expresssion by politics
Subversive Art: two texts: Martha Rossler + Social Practice as Business model
Subversive Art: we will watch Godard's Weekend on monday at 7 pm!
English B1 lower - normal Tuesdaz class + one substitute class on Wednesday at 11 - we will write the test on Gatsby + have remaining presentations
B1 Higher: teh reading (a detective story by Ian Rankin) is already out
B2: classes ONLY at 2 pm - the resident artists from Kunštát will have their presentations

tasks for the week of Apr 16

Purpose: Machine in Flower (19th century academic system in France)+ http://artalk.cz/tag/jt-banka-art-index/ -check all article on the j&t banka art index!!!
Subversive/Collusive Art: Art and Repressive Liberalism + Crowdfunding: Monetizing the Crowd

Purpose - reading and other tasks for Monday 26

Read the two texts by Pierre Bourdieu + Watch the Great Contemporary Art Bubble by Ben Lewis on Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=36VrSN0iGZ0
by April 9 - write a summary from that video

assignments for English B1 and B2 - week of 19th March

B2: 1. bring 20 slides for your presentation. 2. Introduction and Chapter 1 from made to break 3. exercises on relative clauses

B1: exercises on relative clauses + presentations (those who have not presented yet)

Purpose, Subversive/Collusive Art - reading for 13,14th March

Purpose - I am reminding you the the class on Monday is canceled and we are meeting instead on Wednesday 21st at 830. Monday 19th normal class.
No new reading for the class of Wed 19th.
Subversive/Collusive Art: Sholette - Glut, Overpsoduction, Redundancy!!! (name of the chapter)
bring your interpretations of Il Porcile.

Purpose, Subversive/Collusive Art - reading for 5,6th March

Purpose: Isabelle Graw - Sweek Dreams {pdf Graw22Oct}
Subversive/Collusive Art: Reread chapter 7 (properly) and read chapter 1.
Write a 100-word-long interpretation of The Pig House by Passollini. Think of a Czech or Slovak mockstitution as defined by Sholette which you are going to present on March 13th.

purpose, Subversive -reading for Feb 26 and 27

Purpose: The Court Artist
Subversive: finish watching Il Porcile (Vepřinec) by Passollini and read Ch 7 from Sholette's Dark Matter

Reading - Subversive/Collusive Art and the Purpose of Art Now

Purpose: The text by Jussi Kivi (The Artist Is Not Working) AND Intdocudtion (pagrs 1 - 7) of Dark Matter
Subversive: Dark Matter: Introduction (pp 1 - 7) and Chapter 7 (Mockstitutions)

Reading B1Lower,B1 Higher, B2

B1Lower: A Morbid Taste for Bones - test 27.2.
B1 Higher: Philip K. Dick - Service Call (from the book of collected stories of PKD) - tes 27.2.
B2: The Big Space Fuck by Kurt Vonnegut - test 27.2.
B2 - watch the first part of Interstellar by Christopher Nolan if you weren't in class on Mon 12th Feb.

výsledky - průběžné

viz příloha

Příloha: 21012018Winter17-18-Res-9_10_jan.docx

no tutorials Wed 17th Jan

I will be available instead on Thursday between 5 - 6 p.m. (in case the klauzury exams are already finished).
next week I am available in breaks between the tests.
B1Lower groups tests: 9 am
B1 Higher groups 11 am
B2 3 pm

b1 Lower - dopsání povídky Thieves (test)

Test na povídku dopíšete v termínu 22.1.
Kdyby bylo nutno, vypíšu pak ještě čtvrtý termín.

tests of 9th and 10th Jan, second term: Jan 22 and 23rd (Mon, Tues)

9 Jan:
830- Aj 0
10:00 B2 BA and MA
10 Jan
10:00 B1 Higher BA and MA
12:00 B1 Lower

reading for tests

Aj 0 - Remember Miranda
B1 Lower - Thieves
B1 Higher - Crusade
B2 - from the collected stories of Philip K. Dick - only two stories. AUtofac, War Game

Around1956 Thurs 14th Dec

Ikarie: https://uloz.to/hledej?q=Ikarie+XB+1
subtitles - try this
https://www.opensubtitles.org/en/subtitles/240480/voyage-to-the-end-of-the-universe-en

B2 - the week of 12th Dec

Reading: 6th extinction: chapter 10

Around 1956 - films + etc...for the week of 20th November

Moravian Hellas: subtitles
http://subtitlesland.net/subtitles/moravska-hellas-english-srt-1546064/
Watch The Joke
first portion of Phillip K. Dick's Time Out of Joint
we will write the test and discuss the book on Nov 29

B1 higher reading for Nov 28

Stanislav mrozek: Forrester, Children

Around 1956 7th November

The text to read: Our KitchenJust As Good...
Films to watch: Jaromil Jireš: The Joke (Žert)
https://ulozto.net/!0tX18rDjHDSA/zert-jaromil-jires-1969-avi#_ga=2.6134195.1094718480.1509778687-1554763818.1506369454
https://www.opensubtitles.org/en/search/sublanguageid-all/idmovie-24252
Karel Vachek: Moravian Hellas

Due to an unexpected family event, I have to cancel the class. However, read and watch everything plus read the other PDF from Cold War Modern which is called The Bomb in the Brain
We will discus both topics - the ab/use of folk traditions and post-war architecture in the week of 14th November

B2 - reminder 6th Exctinction

For those of you who are not sure which chapters to read - it is chapters 4 and 5

Homework - English groups

B1 Higher BA: look at the Parkett magazine in the library, choiose any article, write a 200-word-long summary.
B1 Lower: write a CV, write a 200-word-long summary on Blade Runner - NOT about the plot, but about the meaning of the film.

Aroun 1956 - the week of 19th Oct

priority: reading - LA 1957 - 1968
+ finish watching Blackboard Jungle
https://www.youtube.com/watch?v=cyWbnVrAdDI&t=3467s
1950s website
http://padesatky.ffa.vutbr.cz/19531954/70-strasidla-z-trafouse

B1 higher magistři

sumarry of Naomi Klein's TED talk "Addicted to Risk" - 200 words.
https://www.ted.com/talks/naomi_klein_addicted_to_risk/transcript#t-1165701

Around 1956

Mandatory: read the text on the bikies and surfies subcultures
Option: finish watching Rock Around the Clock

English b2 - reading for oct 10th

Elisabeth Colbert - 6th Exctinction, chapters 1,3 and Prologue

Rozřazovací test - hodnoticí škála - platí pro bakalářský stupeň

0-15 bodů nutno doplnit znalosti v kurzech mimo FaVU

16- 27 Angličtina 0 - letní i zimní
28 - 36 bodů - Angličtina B1 nižší letní i zimní

37-57 bodů - Angličtina B1 vyšší letní i zimní

58-60 bodů - Angličtina B2

Pozn. Test má orienteční povahu. Vyučující si vyhrazuje právo doporučit studentovi-studentce změnu úrovně během prvního týdne výuky. Nerespektování doporučení může mít negativní vliv na studentovo ukončení kurzu kredity. Rozřazovací test je relevantní především pro bakaláře, v magisterském stupni se učí pouze na úrovni B1 vyšší a B2 (B2 je nepovinný nadstandard).
výsledky k 3.7.2017
Příloha: 04072017Vysl-3-7_2017.odt

dílčí výsledky testu

viz příloha. jsou zatím dílčí. především tam jsou výsledky z testů, které se psaly v prvním zkouškovém termínu v květnu.
zejména studenti ze skupiny B1 nižší a Zero se musejí přijít během testů vždy na začátku testovacího okna podívat na své testy a chyby v nich, jinak nebude zápočet.Příloha: 14062017Vysl-12_2017.odt

Artists and Curators - overview

Most of you have some missing tests to write. See the overview. Come next week Monday FEB 6 at 15.00


Příloha: 31012017Artists-Curators-2016-prehled.xlsx

IB1 higher + B2 + B1 Lower preliminary results

See attachment.
Příloha: 30012017Vysl-23-Jan-2017.odt

ftp

hostitel: mineral.ffa.vutbr.cz
jméno: lungoftp
pass: Bfodm*w58
vysledky

viz příloha
Příloha: 12022016vysl_11-12-Feb-2016.odt

results from 5-6th Jan

see the attachment


Příloha: 19012016vysl_5-6_Jan-2016.odt

Zkouška B1


0. Studenti jsou v průběhu bakalářského studia absolvovat dva semestry anglického jazyka, přičemž aspoň jeden z nich musí být buď předmět Pre-Intermediate vyšší 2 nebo Intermediate bakaláři 2.
Všecky angličtiny na fakultě jsou volitelné, musíte si je zapsat a vybrat na základě rozřazovacích testů a níže uvedených informací sami.
V případě magistrů je to min. jeden semestr předmětu Intermediate magistři. Letos se otevírá i předmět Upper-Intermediate magistři, v jehož letním semestru studenti složí zkoušku na úrovni B2 (potřebná pro Erasmus na některé partnerské školy).

ZKOUŠKA B1
1. je povinná pro bakaláře i magistry
2. odpovídá středně pokročilé úrovni
3. bakaláři si mohou zvolit nižší úroveň, magistři musí mít standardní (vyšší).
4.je vázaná na předmět English-Pre Intermediate Higher 2, pokud chce student složit jen lehčí úroveň. Vyšší úroveň je vázaná na English Intermediate 2 (bakaláři i magistři) nebo English Upper-Intermediate nižší 2.
5. Úrovně si studenti volí na základě rozřazovacích testů (pokud ještě na FaVU do Aj nechodili) nebo následující vyšší úrovni Aj po té, kterou již úspěšně složili.
6. Pokud studenti nesplňují ani základní vstupní požadavky do nejnižšího kurzu, který ale NENÍ ZAČÁTEČNICKÝ, ALE MÍRNĚ POKROČILÝ), musí si znalosti doplnit jinde. FAST VUT zajišťuje dotovanou Aj vy výši 1500 Kč za semestr (o polovinu nižší cena oproti soukromým jazykovým školám). Následující rok studenti opět složí rozřazovací test, aby prokázali, zda jsou schopni sledovat a absolvovat Aj na úrovni Pre-Intermediate nižží a dál, které je připravují na zkoušku B1.
7. Uznávány jsou PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL a AJ z jiných vysokých škol, pokud je možnost prokázat adekvátní úroveň na základě anotací předmětu.

K tomu, aby mohl jít student k závěrečnému testu, je třeba mít splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru.

Test v rámci závěrečné zkoušky bude na 100 - 120 minut a je ze VŠEOBECNÉ angličtiny, tedy žádné uměnovědné okruhy. Bude rovnoměrně rozdělen na poslech, čtení a gramatickou část, kterábude opět všeobecná. Ti, kdo ke mně na angličtinu nechodili, se nejlépe připraví tak, že si projedou učebnice, ze kterých se učili na střední škole - zaměřte se na čtení a poslechy. DOporučuju anglickou knihovnu na Solniční (spadá pod Univerzitní knihovnu), kde si můžete buď prezenčně poslechy poslouchat, nebo na průkazku čtenáře Univerziní knihovny vypůjčit.
Kdo je zvědavý ještě před tím, než test budeme psát, může se podívat na http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/pet.html a to do rubriky "Resources Available" - PET sample papers. Nějak podobně bude vypadat i můj test.
Dílčí testy, které píšeme v průběhu semestru,se nezapočítávají do výsledné známky - tu určuje pouze a jedině závěrečný test B1, který není započítán do průměru ostatních testů, ale jehož výsledek je určující pro výši známky v indexu.

Pokud máte dotazy apřipomínky, obracejte se mailem. BUdu se snažit vás o všem maximálně informovat.

grafické schéma úrovní Aj na FaVU

Pro jednodušší orientaci můžete v přiloženém PDFku nahlédnout na schéma, které znázorňuje posloupnost kurzů.Příloha: 15022011schema_urovni_Eng.pdf

srpnový termín opravný pátý

pondělí 24.8. v 15.00 na 412citační norma MLA

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/06/

druhý termín - 17.6. 2015

8.00 - 9.30 - společná NÁHRADNÍ hodina pro ty, kdo mají TŘI absence, jak z Pre-Int. vyšší, tak z Intermediate. Na této hodině ti, kteří neměli prezentace, tak učiní (týká se studentů z Pre-Intermediate). Studenti Intermediate, kteří na tuto hodinu přijdou, si nachystají prezentaci o svém klauzurním prejektu.

10.00 - 12.00 test B1 jak nižší, tak vyšší
13.00 - náhdraní opravné testy (průběžné, ze semestru) - pro skupiny P-I a Int.
15.00 Upper-Intermediate (B2, přsetávka, od 18.00 čtení (Baudrillard)Příloha: 16062015Vysl-Inter-26-5-2015.doc

pre-Intermediate highera Intermediate - průběžné výsledky

Upozornění - zítřejší termín testů je prioritně pro studenty 4 ročníků!!!!

Příloha: 26052015may-25-2015-P-I_higher-PRUBEZNE.odt

MA B1 tests - change of dates!!!

Druhý termín (první opravný) - Po. 4.5. ve 14.00 ve 412
Třetí termín (druhý opravný) -Po 11.5. ve 14.00 na 412

vysledky z druhého termínu

Kromě Upper-Intermediate, kterým jsem všem dala známku do systému a magistrům intermediate, u nichž je to totéž, se můžete posívat na vaše průběžné skóre. Pokud máte jeden z testů pod 50%m je nutné jej opravit, i když celkový průměr je vyšší než 50.


Příloha: 15022015vysl15-Feb2015.doc

průběžné výsledky z 26.1.

Testy nechávám k nahlédnutí - pouze k nahlédnutí - v knihovně.


Příloha: 03022015vysl3-Feb2015.doc

aktuality výsledky téměř

zde, po neděi doplním poslední zbytky.
Upper-Intermediate - dlužíte mi někteří eseje stále. Ti co dali mne moc neohromili. Než vám dám známku, pošlu vám ještě zpětnou vazbu a možná budu chtít něco přdepracovat.Příloha: 2706201412062014vysl.odt

výsledky k 9.6.

viz přílohaPříloha: 09062014vysl-9-6-2014.odt

vysledky - fin Intermediate

v příloze Intermediate.Příloha: 17022014Vysl-Int-17Feb14FIN.odt

vysledky 27-28 Jan kromě Intermediate

instrukce a výsledky v dokumentu.Příloha: 28012014VyslJan2014.odt

vysledky ostatní skupiny

viz příloha.
studenti mezi 50 - 64% si mohou ještě skóre vylepšit během ledního semestru - pokud máte zájem.Příloha: 17022014Vysl-17Feb2014.odt

admin