Katedra teorií a dějin umění

Mgr. et MgA. Barbora Lungová

KDE MĚ NAJDETE

Where to find me:

budova FaVU VUT v Brně, Rybářská 13/15/125,
místost č. 420

room 420 3rd floor

KONZULTAČNÍ HODINY 

TUTORIALS

Wednesdays, 10.30 - 11.00

!!!!!!!!!DURING THE EXAM PERIOD AFTER PRIOR ARRANGEMENT!!!!!!!!!!!!!!otherwise do not be surprised if I am here on different days and at different times.

KONTAKT

mail: lungova@ffa.vutbr.cz

 

Zkouška B1 a angličtina na FaVU
0. Studenti jsou v průběhu bakalářského studia absolvovat DVAi semestry anglického jazyka, přičemž aspoň jeden z nich musí být buď předmět Angličtina B1 nižší nebo Angličtina B1 vyšší.

ZKOUŠKA B1
1. je povinná pro bakaláře i magistry
2. odpovídá středně pokročilé úrovni
3. pro studenty bakalářského studia stačí absolvovat předmt Angličtina B1 nižší (oba semestry), pokud chtějí pokračovat v magisterském studiu, až se tam dostanou, musí si pak zaregistrovat Angličtina B1 vyšší.
4. Úrovně si studenti volí na základě rozřazovacích testů (pokud ještě na FaVU do Aj nechodili) nebo následující vyšší úrovni Aj po té, kterou již úspěšně složili.

Registrovat předmět si musí sami. Rozhodující je vaše skóre rozřazovacího testu, nikoliv ročník, ve kterém studujete!
5. Angličtina na úrovni B2 je nepovinná, ale je výhodou ji mít kvůli Erasmu - dost partnerských škol vyžaduje znalost na této úrovni.
6. Pokud studenti nesplňují ani základní vstupní požadavky do nejnižšího kurzu, který ale NENÍ ZAČÁTEČNICKÝ, ALE MÍRNĚ POKROČILÝ), musí si znalosti doplnit jinde. FAST VUT zajišťuje dotovanou Aj vy výši 1500 Kč za semestr (o polovinu nižší cena oproti soukromým jazykovým školám). Následující rok studenti opět složí rozřazovací test, aby prokázali, zda jsou schopni sledovat a absolvovat Aj na úrovni Pre-Intermediate nižží a dál, které je připravují na zkoušku B1.
7. Uznávány jsou PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL a AJ z jiných vysokých škol, pokud je možnost prokázat adekvátní úroveň na základě anotací předmětu.

K složení závěrečného testu je třeba mít splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru, což platí především pro bakaláře.

Test v rámci závěrečné zkoušky bude na 100 - 120 minut a je ze VŠEOBECNÉ angličtiny, tedy žádné uměnovědné okruhy. Bude rovnoměrně rozdělen na poslech, čtení, psaní a gramatickou část, která bude opět všeobecná. Ti, kdo ke mně na angličtinu nechodili, se nejlépe připraví tak, že si projedou učebnice, ze kterých se učili na střední škole - zaměřte se na čtení a poslechy. DOporučuju anglickou knihovnu v MZK (spadá pod Univerzitní knihovnu), kde si můžete buď prezenčně poslechy poslouchat, nebo na průkazku čtenáře Univerziní knihovny vypůjčit.
Kdo je zvědavý ještě před tím, než test budeme psát, může se podívat na http://www.examenglish.com/PET/PET_reading_and_writing.html.
Nějak podobně bude vypadat i můj test.

Pokud máte dotazy apřipomínky, obracejte se mailem. BUdu se snažit vás o všem maximálně informovat.ENGLISH

Artists

THE ART OF INTERPRETING FILM

Rozřazovací test - hodnoticí škála

Pozn. Test má orienteční povahu. Vyučující si vyhrazuje právo doporučit studentovi-studentce změnu úrovně během prvního týdne výuky. Nerespektování doporučení může mít negativní vliv na studentovo ukončení kurzu kredity.

HOMEWORK

Osobní nástěnka

asignments and reading for the week of 9th De ember

B1 and 2: watch the video on TED with Jared Diamond - "Why do societies collapse" and make a list of 30 keywords.
Art, Commerce, Power: read the pdf from Chin Tao Wu's book Privatising Culture - chapter Corporate Art Prizes
Film class - we will have a guest lecturer focusing on contemporary TV (series) production
the class will start on TUESDAY 10th at 4 pm
as arranged - we will have a 45 - 60 minute discussion on the following films:
The Daisies - I have found a version on Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=5jpSOGIf_Eo
https://www.youtube.com/watch?v=wpGFAvk9pVo
(the second one has spanish subtitles)
AND!!!!
Killing the Devil (Vražda inženýra Čerta)
https://www.youtube.com/watch?v=pqrX9s0zVyA
the first movie is by Věra Chytilová (1966), the second movie by Ester Krumbachová (1968) who was primarily a costume designer and did also costumes for The Daisies
we will talk about the two films, then have a break and some time after 17.00 - maybe 1705 or 1710 the lecture by dr. Jedličková will start.


Texts to read for the week of December 2th + other announcements

B2: Lucy lippard - Undermining - chapter 2
Art, Commerce, Power - read just the short articles on Eastart mags:
https://artportal.hu/magazin/hungarian-art-in-the-age-of-viktor-orban/
https://artportal.hu/magazin/the-kunsthalle-paradigm-what-is-the-slovak-governments-aim-with-the-kunsthalle-bratislava/
https://artportal.hu/magazin/polish-art-in-the-period-of-populism/
Film: no reading - we are having the two guests - Eva Chlumská, who will be talking about the oppositional - queer - reading of mainstream classical film narratives and Iveta Jansová, who will be talking about the phenomenon of fandom in populart film and TV culture.

Texts to read for the week of November 24th

B2: https://news.mongabay.com/2019/07/heart-of-ecuadors-yasuni-home-to-uncontacted-tribes-opens-for-oil-drilling/
Film> NO CLASS!
Art, Commerce, Power: Why Are Artists Poor, Chapter 10.

Texts to Read for November 19th

Film: read the PDF Auteur Theory and Art Cinema, think of the motifs from Vertigo that featured in Blow OUt, and watch The Daisies by Věra Chytilová
https://player.bfi.org.uk/subscription/film/watch-daisies-1966-online

b2: watch again Naomi Klein's TED talk called Addicted to Risk and make a list of 30 keywords/concepts that she operates with.

Art Comerce Power> Abbing, chapter 5

Art Commerce Power 12-11

The chapter from Hans Abbing WHY ARE ARTISTS POOR - is chapter 4

tasks for the week of November 4th

B1: watch the video by Eric Sanderson (TED talk)
https://www.ted.com/talks/eric_sanderson_pictures_new_york_before_the_city
and write the major points on the methods of how they reconstructed the New York landscape and why they do it (what is their vision)
b2: Read the first chapter of Lucy Lippard's Underminig
Film class: read the formal analysis of Godard's Breathless by David Bordwell (on this website), ...
Art Commerce Power: finish watching The Great Contemporary Art Bubble
https://www.youtube.com/watch?v=2_pJTnNjCvs
articles on Dana Schutz§s Open Casket controversy (will be posted)
https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/does-an-offensive-sculpture-deserve-to-be-burned
https://news.artnet.com/art-world/dana-schutz-controversy-recent-protests-changed-museums-forever-1236020
https://news.artnet.com/art-world/dana-schutz-asks-whitney-remove-controversial-emmett-till-painting-901001

the week of 21st October

INTERPRETING FILM: the text to read: from DEATH TWENTY-FOURT TIMES A SECOND by Laura MULVEY,, read the text on Voyage to Italy by Rosselini and watch the film
https://player.bfi.org.uk/subscription/film/watch-journey-to-italy-1954-online
ART COMMERCE POWER - read chapter 5 from Velthuis - Talking Prices

Fil class 7th Oct

For the class, read the pdf called Linda Williams + the Intro (pages 17 - 25) from a book by Laura Mlve I am sending through email

Tasks for the week of 30th September

B2: for 30th Sept: a 5-minute long presentation about anything you like (in any format)
for the week of 7th October - read the short story called Speech Sounds
B1 higher MA: write your artist's statement - 150 words. This should cover the motivation behind your art, what you want to achieve, what kind of impact it should have on what kind of audience, the choice of medium, etc.
Interpreting Film: Laura Mulvey: Visual Pleasure and Narrative Cinema

Artists - reading for Wed 22nd May 11.00

Isabelle Stengers - In catastrophic times, chapters 3,4.

B2 final reading

FDinal reading for the B2 test
J.G. Ballard: The Drowned World

Artists and issues - final class - We 22/5 - 11.am

as agreed

b2 - substitute class 16/5/9.00"!!!

The text to read>Isabelle Stengers - In Catastrophic Times - chapters 1,2,4

field trip, English B2 substitute - 16th May!!!!

English B2: substitute for the class of 6th May, which will not take place duáe to my Erasmus teaching stay abroad, will take place on Thursday 16th, at 9 am.
Artists and Issues: the field trip - after the English class. Book a whole day for the trip. Please. And take good shoes and appropriate clothes for an outdoor trip. We will not be walking so much, but take the usual stuff you take with you on outdoor trips.
Last seminar: in the second half of May, we will have one more theory class indoor. i will post the reading during this week. Please remember you have to finish reading the second set of chapters from Weisman§s book as well.

tasks for the week of 15th April

B2 - write a paragrpah about the connection/disjunction of the type of labor discussed in James Scott's Against the Grain and Chapter 13 in Anna Tsing's Mushroom At the End of the World
Artists (16th April) - Weismann - Chapter 12 and 18

Artists reading for April 9

Alan Weisman - chapter 10 and 16

Readoing for the week of 8th April

B2: Mushroom at the End of the World: chapter 13 - Resurgence

reading for the week of 1st April

Artists: Elisabeth Colbert: The Sixth Ectinction - ch7 - Dropping Acid

Tasks for the week of 25 March and 1st April

B2 - Scott chapter five
B1 - Elkins - chapter 5

tasks for the week of 18th March

B1: read Elkins in detail, there will be one more test with specific questions. Aas you are reading once more, think about the experiences from your own group crits that you can relate to Elkins's text.
B2 reread your James Scott, we are going to have a discussion
Artists> the PDF called Chestnuts, meadows, and megafauna.
I have also uploaded Krajina a revoluce, you can start reading }we will discuss it in the week of 26th March - reading up to page 139. from page 1, because it's in Czech.

reading for the week of 11th March

B2: James Scott - chapter 4 (and a bit of ch. 3)
B1 - don't forget the Elkins reading!
Artists: Ann Tsing - from p 120 - 152 and from 160 - 163.

Artists and Issues - reading for March 5th

Anna Tsing - Mushroom at the End of the World - up to page 83

B1 - reading + task

monday 25th Feb: - 5 - 10min.-long presentation of your last art project (you defenden in January)
for March 4th and 5th - James Elkins - chapter 4 from ¨Why Art Cannot Be Taught

b1higher - reading for the final test

Galloping Foxley, IntermATWOOD, and Playing Poison.

Reading for the final assessment

B2: read the pdf called Scott and Ponting. It consists of excerpts from two books - Clive Ponting's A Green History of the World and James Scott's Against the Grain: A Deep History of the Earliest States. The final task this semester will consist of answering several questions concerning these two texts in a written form, for which you will have approximately two hours at your disposal. The exact dates of the exam will be posted at around the end of December. However, the first option will be opened already during the second week of January.
For those of you who are interested, I have posted the excerot from Bruno Bettleheim's book on the interpretation of Hansel and Gretel.

assignments for the weekof Nov 11th

Art Commerce Power - read chapter 4 from Hans Abbing - Why Are Artists Poor
B2 - reread the chapter from Undermining by Lucy Lippard

Rozřazovací test - hodnoticí škála - platí pro bakalářský stupeň

0-15 bodů nutno doplnit znalosti v kurzech mimo FaVU

16- 27 Angličtina 0 - letní i zimní
28 - 36 bodů - Angličtina B1 nižší letní i zimní

37-57 bodů - Angličtina B1 vyšší letní i zimní

58-60 bodů - Angličtina B2

Pozn. Test má orienteční povahu. Vyučující si vyhrazuje právo doporučit studentovi-studentce změnu úrovně během prvního týdne výuky. Nerespektování doporučení může mít negativní vliv na studentovo ukončení kurzu kredity. Rozřazovací test je relevantní především pro bakaláře, v magisterském stupni se učí pouze na úrovni B1 vyšší a B2 (B2 je nepovinný nadstandard).

ftp

hostitel: mineral.ffa.vutbr.cz
jméno: lungoftp
pass: Bfodm*w58

Zkouška B1


0. Studenti jsou v průběhu bakalářského studia absolvovat dva semestry anglického jazyka, přičemž aspoň jeden z nich musí být buď předmět Pre-Intermediate vyšší 2 nebo Intermediate bakaláři 2.
Všecky angličtiny na fakultě jsou volitelné, musíte si je zapsat a vybrat na základě rozřazovacích testů a níže uvedených informací sami.
V případě magistrů je to min. jeden semestr předmětu Intermediate magistři. Letos se otevírá i předmět Upper-Intermediate magistři, v jehož letním semestru studenti složí zkoušku na úrovni B2 (potřebná pro Erasmus na některé partnerské školy).

ZKOUŠKA B1
1. je povinná pro bakaláře i magistry
2. odpovídá středně pokročilé úrovni
3. bakaláři si mohou zvolit nižší úroveň, magistři musí mít standardní (vyšší).
4.je vázaná na předmět English-Pre Intermediate Higher 2, pokud chce student složit jen lehčí úroveň. Vyšší úroveň je vázaná na English Intermediate 2 (bakaláři i magistři) nebo English Upper-Intermediate nižší 2.
5. Úrovně si studenti volí na základě rozřazovacích testů (pokud ještě na FaVU do Aj nechodili) nebo následující vyšší úrovni Aj po té, kterou již úspěšně složili.
6. Pokud studenti nesplňují ani základní vstupní požadavky do nejnižšího kurzu, který ale NENÍ ZAČÁTEČNICKÝ, ALE MÍRNĚ POKROČILÝ), musí si znalosti doplnit jinde. FAST VUT zajišťuje dotovanou Aj vy výši 1500 Kč za semestr (o polovinu nižší cena oproti soukromým jazykovým školám). Následující rok studenti opět složí rozřazovací test, aby prokázali, zda jsou schopni sledovat a absolvovat Aj na úrovni Pre-Intermediate nižží a dál, které je připravují na zkoušku B1.
7. Uznávány jsou PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL a AJ z jiných vysokých škol, pokud je možnost prokázat adekvátní úroveň na základě anotací předmětu.

K tomu, aby mohl jít student k závěrečnému testu, je třeba mít splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru.

Test v rámci závěrečné zkoušky bude na 100 - 120 minut a je ze VŠEOBECNÉ angličtiny, tedy žádné uměnovědné okruhy. Bude rovnoměrně rozdělen na poslech, čtení a gramatickou část, kterábude opět všeobecná. Ti, kdo ke mně na angličtinu nechodili, se nejlépe připraví tak, že si projedou učebnice, ze kterých se učili na střední škole - zaměřte se na čtení a poslechy. DOporučuju anglickou knihovnu na Solniční (spadá pod Univerzitní knihovnu), kde si můžete buď prezenčně poslechy poslouchat, nebo na průkazku čtenáře Univerziní knihovny vypůjčit.
Kdo je zvědavý ještě před tím, než test budeme psát, může se podívat na http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/pet.html a to do rubriky "Resources Available" - PET sample papers. Nějak podobně bude vypadat i můj test.
Dílčí testy, které píšeme v průběhu semestru,se nezapočítávají do výsledné známky - tu určuje pouze a jedině závěrečný test B1, který není započítán do průměru ostatních testů, ale jehož výsledek je určující pro výši známky v indexu.

Pokud máte dotazy apřipomínky, obracejte se mailem. BUdu se snažit vás o všem maximálně informovat.


grafické schéma úrovní Aj na FaVU

Pro jednodušší orientaci můžete v přiloženém PDFku nahlédnout na schéma, které znázorňuje posloupnost kurzů.
Příloha: 15022011schema_urovni_Eng.pdf

citační norma MLA

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/06/

admin