Katedra teorií a dějin umění

Mgr. et MgA. Barbora Lungová

KDE MĚ NAJDETE

Where to find me:

budova FaVU VUT v Brně, Rybářská 13/15/125,
místost č. 420

room 420 3rd floor

KONZULTAČNÍ HODINY 

TUTORIALS

Wednesdays, 10.30 - 11.00

!!!!!!!!!DURING THE EXAM PERIOD AFTER PRIOR ARRANGEMENT!!!!!!!!!!!!!!otherwise do not be surprised if I am here on different days and at different times.

KONTAKT

mail: lungova@ffa.vutbr.cz

 

Zkouška B1 a angličtina na FaVU
0. Studenti jsou v průběhu bakalářského studia absolvovat DVAi semestry anglického jazyka, přičemž aspoň jeden z nich musí být buď předmět Angličtina B1 nižší nebo Angličtina B1 vyšší.

ZKOUŠKA B1
1. je povinná pro bakaláře i magistry
2. odpovídá středně pokročilé úrovni
3. pro studenty bakalářského studia stačí absolvovat předmt Angličtina B1 nižší (oba semestry), pokud chtějí pokračovat v magisterském studiu, až se tam dostanou, musí si pak zaregistrovat Angličtina B1 vyšší.
4. Úrovně si studenti volí na základě rozřazovacích testů (pokud ještě na FaVU do Aj nechodili) nebo následující vyšší úrovni Aj po té, kterou již úspěšně složili.

Registrovat předmět si musí sami. Rozhodující je vaše skóre rozřazovacího testu, nikoliv ročník, ve kterém studujete!
5. Angličtina na úrovni B2 je nepovinná, ale je výhodou ji mít kvůli Erasmu - dost partnerských škol vyžaduje znalost na této úrovni.
6. Pokud studenti nesplňují ani základní vstupní požadavky do nejnižšího kurzu, který ale NENÍ ZAČÁTEČNICKÝ, ALE MÍRNĚ POKROČILÝ), musí si znalosti doplnit jinde. FAST VUT zajišťuje dotovanou Aj vy výši 1500 Kč za semestr (o polovinu nižší cena oproti soukromým jazykovým školám). Následující rok studenti opět složí rozřazovací test, aby prokázali, zda jsou schopni sledovat a absolvovat Aj na úrovni Pre-Intermediate nižží a dál, které je připravují na zkoušku B1.
7. Uznávány jsou PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL a AJ z jiných vysokých škol, pokud je možnost prokázat adekvátní úroveň na základě anotací předmětu.

K složení závěrečného testu je třeba mít splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru, což platí především pro bakaláře.

Test v rámci závěrečné zkoušky bude na 100 - 120 minut a je ze VŠEOBECNÉ angličtiny, tedy žádné uměnovědné okruhy. Bude rovnoměrně rozdělen na poslech, čtení, psaní a gramatickou část, která bude opět všeobecná. Ti, kdo ke mně na angličtinu nechodili, se nejlépe připraví tak, že si projedou učebnice, ze kterých se učili na střední škole - zaměřte se na čtení a poslechy. DOporučuju anglickou knihovnu v MZK (spadá pod Univerzitní knihovnu), kde si můžete buď prezenčně poslechy poslouchat, nebo na průkazku čtenáře Univerziní knihovny vypůjčit.
Kdo je zvědavý ještě před tím, než test budeme psát, může se podívat na http://www.examenglish.com/PET/PET_reading_and_writing.html.
Nějak podobně bude vypadat i můj test.

Pokud máte dotazy apřipomínky, obracejte se mailem. BUdu se snažit vás o všem maximálně informovat.ENGLISH

Art, commerce, power

THE ART OF INTERPRETING FILM

Rozřazovací test - hodnoticí škála

Pozn. Test má orienteční povahu. Vyučující si vyhrazuje právo doporučit studentovi-studentce změnu úrovně během prvního týdne výuky. Nerespektování doporučení může mít negativní vliv na studentovo ukončení kurzu kredity.

HOMEWORK

Osobní nástěnka

august terms

Wednesday 16th August, 930 in 332

náhradní termín za dnešek 21.6.2017

29.6. v 13.00 - thursday

výsledky k 3.7.2017Příloha: 04072017Vysl-3-7_2017.odt

dílčí výsledky testu

viz příloha. jsou zatím dílčí. především tam jsou výsledky z testů, které se psaly v prvním zkouškovém termínu v květnu.
zejména studenti ze skupiny B1 nižší a Zero se musejí přijít během testů vždy na začátku testovacího okna podívat na své testy a chyby v nich, jinak nebude zápočet.


Příloha: 14062017Vysl-12_2017.odt

The Art of Interpreting Film - Jaroslav Kučera task

Go to the exhibition and focus on the film in the last section of the exhibition - Bohemian Rapsody. Focus on the images of landscape.
Focus on the faces of the characters. Why are they looking into the camera? What emotional effect does it have? How is editing used? Watch the film at least three times so that you can examine the editing work.
write a reflection on these questions.
careful! the exhibition ends next Sunday.

June terms

June 15th - English Zero, B1 Lower - 9.00, Higher - 12.00, B2 - 15.00
June 14th - The Art of Interpreting Film (for those who need to catch up with tests only)
June 21st - English Zero, B1 Lower, Higher, B2

B1 Higher + Lower Reading

B1 Higher: Bradbury - the Garbage Collector
B1 Lower: Persepolis - second part

test dates for the week of 22st May

Tuesady 23rd May - all groups, all in 331 (the English classroom)
Eng 0 and B1 Lower - 9-00
B1 Higher 12:00
B2 - 15:00
----B1 higher - another date (meant for 4th year students) - May 30, 9:00

Reading for B2 - final assigment (final reading)

Phillip K. Dick: Do Androids Dream of Electric Sheep? the whole book.
Your final grade will consist of a general English B2 test plus test and discussion of Androids

Art, Commerce, Power - 9 May

Reading for May 9 - catch up with velthuis; Banzetová. We will discuss the parallels and critically analyze the texts.

Art, Commerce, POwer

Reading for May 2 - Velthuis, cahpters 2,3

films for next (Wed May 3rd, 9.00) session to watch

Blow up by Antonioni
http://sockshare.net/watch/PGp4pjG3-blow-up.html
and the Draughtsman's Contract by Greenaway (my site)
Reading to make up for absences: two texts on Breathless (by Neupert and Benayoun)
test from the reading: May 10, 1030
those of you who did not turn up this last regular class on Monday 24 and did not tell me beforehand are not liable for the credits any longer. Sorry guys.

Art,Commerce,Power

Reading for April 25th: Olav Velthuis - Talking Prices, chapter 1

English - tests, reading, etc

English Zero, B1 Lower, B1 Higher - the week of 24th April: tests from units (LIFE textbooks): Eng0 -U4, EB1 L: 10,11 EB1 H: U6
the week of 2nd May:
English Zero: reading - Jane Eyre
English B1 Lower: Persepolis - 1st part
English B1 Higher: two stories: African Story, The Champion of the World

Film - films to watch for April 24

Solaris by Tarkovskij (1972), Blade Runner by Riddley Scott (1982)
most of you will have SERIOUs problems with attendance. We will speak about it next class.

magistři - termíny testů B1 - pozor - nutná také docházka 6 hodin v semestru

první termín: středa 26.4. v 11.00 na 334 c
druhý termín: středa 3.5. v 11.00 na 334c
třetí termín: čtvrtek 4.5. v 9.00 na 334 c

docházka 6 hodin v semestru z celkových 12 je stanovena již v anotacích předmětu, které byly zveřejněny již loni při zápisech
pro magistry jsou úkoly v průběhu semestru doporučeny, ale jejich splnění není závazné, mají spíš pomáhat lépe složit test
závazn¨é je pouze skóre z testu

Art, Commerce, Society

Reading for April 18: Julian Stallbrass - High Art Lite, chapter 6

Art Commerce Power

Abbing chapetr 6, 11

Film

Man of Marble - Andrzej Wajda, 1976
plus read the text in PDF by Agata Pyzik from the book Poor But Sexy which is attached to the film

B1 reading - those who did not read the text for April 4

Extinction - chapter 2

Reading for the week of 3rd April

Art, Commerce, Society: Abbing - chapters 4,5 - chapter 4 - start reading only from Section 6 - Habitus
Film: finish watching How To Drown Dr. Mracek, Lawyer.
Plus finish watching all movies you have not watched, we will discuss: Eisenstein-Godard (Breathless), Schorm - Bergmann, plus I will lecture on 1970s cinema in Czechoslovakia, so you have to see Mracek.
English B1 Higher (Tues 10.00): Extinction - only chapter 2
Enslih B2 both: Extinction - chapters 3,4.

English B2 - week of April 3rd

Extincion, chapters 3 and 4

English B2 - short reading for Monday 27th

Extinction - chapter 2, Ashley Dawson. I have decided to to give tou the last part of Lippard's Undermining but a short chapter from Exticion - A Radical History

Art, Commerce, Power - 28th March

Abbing, chapter 2
+ out of interest, to follow our discussion on despotic regimes and their support/lack of it of art, look at
http://hyperallergic.com/366084/painting-on-message-at-the-2017-whitney-biennial/
on 2017 Whitney Biennal, Trum, funding, painting, and political message.

Film - the Art of Interpreting of

Films to Watch for March 27
Firemans'Ball (Miloš Forman, 1967) and Shame (Ingmar Bergmann, 1968)
Do not come to class if you have not watched BOTH films.
Those of you who were not in the class on the 20th, you have to catch up with Goradr and The Seventh Day...etc, because we will return to discussing those two movies. Also, we watched 25 minutes of Eisenstein's Ten Days That Shook The World and are going to discuss that as well.
COME PREPARED!

Film - the Art of Interpreting

Films to watch for Monday 20th March:
The Seventh Day, The Eight Night
(see https://www.uloz.to/hledej?q=Den+sedm%C3%BD%2C+osm%C3%A1+noc+1969)
Godard - Breathless (A Bout de Suffle)
https://www.uloz.to/hledej?q=godard+u+konce+s+dechem

Tasks for the week of 13the March

Art Commerce Power: Canvasses and Careers: Canvasses1, Michene In FlowerB2: Undermining Part 3
B1 Lower: presentation - your favorite place
English Zero: a 100-long report on the Brno mobility system proposal

The Art of Interpreting Films week of 13th March

The film to watch: The Daisies by Věra Chytilová

Reading for the week of 7th March

B2: Lucy Lippard - Undermining, part 2
Art, Commerce, Power: Bourdieu - both pdfs
Film: watch the films assigned for the last week of Feb + La Jetée by Chris Marker

Tasks for the week of 27 Feb

The Art of Interpreting Film: finish watching The Searchers by John Ford. Films from last week - Kiss me Deadly, Rebel Without Cause.
no text to read yet.
Art, Commerce, Society. Tulipmania.
English b2: Underminig by Lucy Lippard, part 1.

Upper-Intermediate, Art of Film

upper-Intermediate: first 50 pages of Lucy Lippard's Underming. Test on 27/2
Film: watch Rebel Without Cause

termíny testů 6.2 a 7.2.

B1 vyšší bakaláři a B2 - dohromady s magistry 6.2. v 9.00
Angličtina 0 a Angličtina B1 nižší - úterý 7.2. v 9.00

Artists and Curators - overview

Most of you have some missing tests to write. See the overview. Come next week Monday FEB 6 at 15.00

Příloha: 31012017Artists-Curators-2016-prehled.xlsx

IB1 higher + B2 + B1 Lower preliminary results

See attachment.Příloha: 30012017Vysl-23-Jan-2017.odt

Ensligh - second resits

The second resits will take place on Monday and Tuesady 5,6 Feb. The times will be specified by Wednesday 1st Feb.

Artists and Curators - terms for catching up with the tests

No final exam or test. Just come round to write tests you have missed.
Tuesday 31 Jan 15.00 in the classroom
OR
Tuesday 6 Feb 15.00 in the classroom.

B2 - Berardi and the documentary film Can We Feed 10 Billion questions

Berardi:
1. What is the danger of indentification, according to Berardi?
2. Why did Jew, according to him, escape the danger of identification?
3. What does Berardi say about the mass suicides in Bali 100 years ago?
4. What does he say about the suicides in the French Telecom, Foxcom, and other corporations?
5. What is Berardi outlook for the future?

Can We Feed 10 Billion? questions
Try to recall all the places which the filmaker visited where food is produced. Which ones does he favor and what are the reasons? What does he have to say about the industrial production of food? (fertilizers, food for the animals, energy)

termíny testů

Monday 23.1.:
13.00 B1 higher BA
15.30 B2
25.1. 12.00 English zero
14.00 English B1 Lower

first resit
Monday 30.1. 13.00 B1 higher BA
15.30 B2
Tue 31.1. 9.00 English zero
11.00 English B1 Lower

Reading for all groups

English Zero (0): the two stories by Oscar Wilde. plus don§t forget we are having a class on Wed 4th Jan at 1 pm.
B1 Lower: Reading - Dr. No. Careful - the film is different from the book!
B1 Higher: the three stories by Bradbury, Aldiss, Dick. Plus don§t forget we are having a class on Wed 4th Jan at 9.00 am.

Artsts and curators: reading 13/12

two texts on Robert Runták
http://artalk.cz/2016/06/27/tohle-neni-poesie-zhrouceni-citu/
http://ceskapozice.lidovky.cz/v-cele-prerovske-tovarny-na-exekuce-jsem-stal-jen-formalne-pn5-/tema.aspx?c=A160412_165250_pozice-tema_lube

+ we will continue with the close reading of Hito Steyerl's text

B1 magistři - náhradní termín, termíny testů

Náhradní termín za 5.12: 4.1. v 9.30 na 334 c
Testy: Po 23.1. v 9.00
Po 30.1. v 9.00
Po 6.2. v 9.00

Artists and Curators - 5/12-no new reading:

We will discuss in detail the texts assigned for last week: Boris Groys, Hito Steyerl, Boris Buden. All texts to be found on e-flux #77 and 76.

Artists and Curators in Text - reading for 30/11

Three texts on e-flux: re-read the text by Boris Groys in #77 (on realism), the text by Hito Steyerl in # 76 "If You Don't Have Bread, Eat Art," and by Boris Buden in # 76 "With the Blow of a Paintbrush..."
http://www.e-flux.com/journal/76/

English B2

The book - Heroes - is online now. Text on the 5th December.

Artists and curators 22 Nov

Texts by the October group, André Breton + Diego Rivera + The Radical Realist manifesto on Artalk (the English version will be available on my website by the end of the week). Those of you who did not attend the session this week, it is essential that you read the "realist" manifestos for next week as well. Those of you who did not complete the test on the first portion of manifestos last week, do not forget to bring it to class!

Upper-Intermediate 31/10

Read an article (min. 2 pages long) from the following magazines: Parkett, Modern painters, Freeze, or Mouse. Write a 300-long summary. Scan/photocopy the article and bring it to the class. Get the magazines in our library.

Artists and Curators 25th Oct

Reading - Robert Smithson

English

English 0 and English B1 lower - presentation on anything you like.

Artists and Curators in Texts

the reading for the week of 17th Oct - Ad reinhardt

Artists and Curators in Text - reading for 11/10

Hi everyone, the text on the Independent group will be found in the blue-capitals section called AROUND1956 (until I get the ´webmaster to rename it)

Rozřazovací test - hodnoticí škála - platí pro bakalářský stupeň

0-15 bodů nutno doplnit znalosti v kurzech mimo FaVU

16- 27 Angličtina 0 - letní i zimní
28 - 36 bodů - Angličtina B1 nižší letní i zimní

37-57 bodů - Angličtina B1 vyšší letní i zimní

58-60 bodů - Angličtina B2

Pozn. Test má orienteční povahu. Vyučující si vyhrazuje právo doporučit studentovi-studentce změnu úrovně během prvního týdne výuky. Nerespektování doporučení může mít negativní vliv na studentovo ukončení kurzu kredity. Rozřazovací test je relevantní především pro bakaláře, v magisterském stupni se učí pouze na úrovni B1 vyšší a B2 (B2 je nepovinný nadstandard).


poslední termín -srpnový

pátek 26.8. v 10.00 na 412

zítra Čt 23.6 - výjimečný termín ve 13.00

Na 412 - tento termín je náhradou za úterní odpolední termín. Týká se studentů z Upper-Intermediate English a Subversive/Collusive Art.

Results from 6 June

Výsledky najdete pod heslem a loginem jako čtení, soubor je mimo složku vaší skupiny, pouze ve složce ENGLISH.

konzultačky 8.6. nejsou - individuální domluva dle potřeby!

Termíny ve zkouškovém období

20.6. 2016 od 8.30, 412 Pre-Intermediate nižší
11.30 412 Pre-Intermediate vyšší
15.00 412 Upper-Intermediate bakaláři i magistři + resty z SUbversive Art...
21.6. 412 od 9.00 Intermediate magistři (ústní část)
od 11.00 Intermediate magistři i bakaláři (písemná část)

opravný termín 27.6.2016
od 8.30 Pre-Intermediate nižší i vyšší
od 11.00 Intermediate magistři i bakaláři (písemná část)
od 15.30 Upper-Intermediate BA i MA + resty ze Subversive Art....

Testy v týdnu od 30.5.

Intermediate: 1.6. v 13.00
Obecný test B1, New English File Units 2C -A, povídka Galloping Foxley.
Upper-Intermediate: 3.6. v 8.30 test B2, knížka Why Art Cannot Be Taught (James Elkins)
Pre-Intermediate Higher: 3.6. 15.00 - test B1, test z New English File units 7 - 9B, kromě těch, které jsme neprobrali
Pre-Intermediate Lower: 3.6. 15.00 povídky Arthura C. Clarka + New English File units 3, 4.
Další, OPRAVNÝ termín pro bakaláře je 6.6. v 9.00 společně pro skupinu Intermediate, Pre-Int. Higher a Upper-Intermediate bakaláři. Prosím na tento termín přijďte pouze pokud jste neprošli něčím v prvním termínu, nebo pokud absolutně nemůžete přijít 3.6..

vzor B1 testů - link

Pro zajímavost - zde link na ukázky B1 testů podle Cambridge
http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/preparation/

Třetí termín testů pro magistry ve středu 4.5. v 12.30 začne první část - ústní pohovor na deset minut
Písemná část začne v 1430 pokud nebude velký skluz zapříčiněný vysokým počtem zkoušených
písemná část j.o. na 90 - 150 min. podle potřeby studentů
část "volné psaní" v testu bude obsahovat dva úkoly - jeden bude volný příběh nebo popis obrázku, druhý bude dopis/email za konkrétním účelem
v této části je důlžité, abyste zhruba dodrželi počet slov - text nemá být ani o moc kratší, ani o moc delší; klíčové je pochopení zadání

MA B1 tests

On Wednesdays 20th, 24th April and 4th May, 12.30 in 412.

ftp

hostitel: mineral.ffa.vutbr.cz
jméno: lungoftp
pass: Bfodm*w58
vysledky

viz příloha
Příloha: 12022016vysl_11-12-Feb-2016.odt

results from 5-6th Jan

see the attachment


Příloha: 19012016vysl_5-6_Jan-2016.odt

Zkouška B1


0. Studenti jsou v průběhu bakalářského studia absolvovat dva semestry anglického jazyka, přičemž aspoň jeden z nich musí být buď předmět Pre-Intermediate vyšší 2 nebo Intermediate bakaláři 2.
Všecky angličtiny na fakultě jsou volitelné, musíte si je zapsat a vybrat na základě rozřazovacích testů a níže uvedených informací sami.
V případě magistrů je to min. jeden semestr předmětu Intermediate magistři. Letos se otevírá i předmět Upper-Intermediate magistři, v jehož letním semestru studenti složí zkoušku na úrovni B2 (potřebná pro Erasmus na některé partnerské školy).

ZKOUŠKA B1
1. je povinná pro bakaláře i magistry
2. odpovídá středně pokročilé úrovni
3. bakaláři si mohou zvolit nižší úroveň, magistři musí mít standardní (vyšší).
4.je vázaná na předmět English-Pre Intermediate Higher 2, pokud chce student složit jen lehčí úroveň. Vyšší úroveň je vázaná na English Intermediate 2 (bakaláři i magistři) nebo English Upper-Intermediate nižší 2.
5. Úrovně si studenti volí na základě rozřazovacích testů (pokud ještě na FaVU do Aj nechodili) nebo následující vyšší úrovni Aj po té, kterou již úspěšně složili.
6. Pokud studenti nesplňují ani základní vstupní požadavky do nejnižšího kurzu, který ale NENÍ ZAČÁTEČNICKÝ, ALE MÍRNĚ POKROČILÝ), musí si znalosti doplnit jinde. FAST VUT zajišťuje dotovanou Aj vy výši 1500 Kč za semestr (o polovinu nižší cena oproti soukromým jazykovým školám). Následující rok studenti opět složí rozřazovací test, aby prokázali, zda jsou schopni sledovat a absolvovat Aj na úrovni Pre-Intermediate nižží a dál, které je připravují na zkoušku B1.
7. Uznávány jsou PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL a AJ z jiných vysokých škol, pokud je možnost prokázat adekvátní úroveň na základě anotací předmětu.

K tomu, aby mohl jít student k závěrečnému testu, je třeba mít splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru.

Test v rámci závěrečné zkoušky bude na 100 - 120 minut a je ze VŠEOBECNÉ angličtiny, tedy žádné uměnovědné okruhy. Bude rovnoměrně rozdělen na poslech, čtení a gramatickou část, kterábude opět všeobecná. Ti, kdo ke mně na angličtinu nechodili, se nejlépe připraví tak, že si projedou učebnice, ze kterých se učili na střední škole - zaměřte se na čtení a poslechy. DOporučuju anglickou knihovnu na Solniční (spadá pod Univerzitní knihovnu), kde si můžete buď prezenčně poslechy poslouchat, nebo na průkazku čtenáře Univerziní knihovny vypůjčit.
Kdo je zvědavý ještě před tím, než test budeme psát, může se podívat na http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/pet.html a to do rubriky "Resources Available" - PET sample papers. Nějak podobně bude vypadat i můj test.
Dílčí testy, které píšeme v průběhu semestru,se nezapočítávají do výsledné známky - tu určuje pouze a jedině závěrečný test B1, který není započítán do průměru ostatních testů, ale jehož výsledek je určující pro výši známky v indexu.

Pokud máte dotazy apřipomínky, obracejte se mailem. BUdu se snažit vás o všem maximálně informovat.

grafické schéma úrovní Aj na FaVU

Pro jednodušší orientaci můžete v přiloženém PDFku nahlédnout na schéma, které znázorňuje posloupnost kurzů.Příloha: 15022011schema_urovni_Eng.pdf

srpnový termín opravný pátý

pondělí 24.8. v 15.00 na 412citační norma MLA

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/06/

druhý termín - 17.6. 2015

8.00 - 9.30 - společná NÁHRADNÍ hodina pro ty, kdo mají TŘI absence, jak z Pre-Int. vyšší, tak z Intermediate. Na této hodině ti, kteří neměli prezentace, tak učiní (týká se studentů z Pre-Intermediate). Studenti Intermediate, kteří na tuto hodinu přijdou, si nachystají prezentaci o svém klauzurním prejektu.

10.00 - 12.00 test B1 jak nižší, tak vyšší
13.00 - náhdraní opravné testy (průběžné, ze semestru) - pro skupiny P-I a Int.
15.00 Upper-Intermediate (B2, přsetávka, od 18.00 čtení (Baudrillard)Příloha: 16062015Vysl-Inter-26-5-2015.doc

pre-Intermediate highera Intermediate - průběžné výsledky

Upozornění - zítřejší termín testů je prioritně pro studenty 4 ročníků!!!!

Příloha: 26052015may-25-2015-P-I_higher-PRUBEZNE.odt

MA B1 tests - change of dates!!!

Druhý termín (první opravný) - Po. 4.5. ve 14.00 ve 412
Třetí termín (druhý opravný) -Po 11.5. ve 14.00 na 412

vysledky z druhého termínu

Kromě Upper-Intermediate, kterým jsem všem dala známku do systému a magistrům intermediate, u nichž je to totéž, se můžete posívat na vaše průběžné skóre. Pokud máte jeden z testů pod 50%m je nutné jej opravit, i když celkový průměr je vyšší než 50.


Příloha: 15022015vysl15-Feb2015.doc

průběžné výsledky z 26.1.

Testy nechávám k nahlédnutí - pouze k nahlédnutí - v knihovně.


Příloha: 03022015vysl3-Feb2015.doc

aktuality výsledky téměř

zde, po neděi doplním poslední zbytky.
Upper-Intermediate - dlužíte mi někteří eseje stále. Ti co dali mne moc neohromili. Než vám dám známku, pošlu vám ještě zpětnou vazbu a možná budu chtít něco přdepracovat.Příloha: 2706201412062014vysl.odt

výsledky k 9.6.

viz přílohaPříloha: 09062014vysl-9-6-2014.odt

vysledky - fin Intermediate

v příloze Intermediate.Příloha: 17022014Vysl-Int-17Feb14FIN.odt

vysledky 27-28 Jan kromě Intermediate

instrukce a výsledky v dokumentu.Příloha: 28012014VyslJan2014.odt

vysledky ostatní skupiny

viz příloha.
studenti mezi 50 - 64% si mohou ještě skóre vylepšit během ledního semestru - pokud máte zájem.Příloha: 17022014Vysl-17Feb2014.odt

admin