Katedra teorií a dějin umění

Miroslav Maixner

Kontaktní údaje

telefon: 602 589 491

Vizuální antropologie a její přesahy k současnému umění

admin