Katedra teorií a dějin umění

Mgr.Jan Zálešák, Ph.D.

- konzultační hodiny letní semestr, 2020/2021: po domluvě online (ms Teams)
- pracovna č. 312 (budova U2)
- mail: jan.zalesak[at]post.cz / zalesak[at]favu.vut.cz

Světové umění po roce 1945

Umění spolupráce

admin